Raw & Grow

Примарна цел на “Raw & Grow“ е одржлив развој и забрзување на стартапите кои се занимаваат со органско производство, стратешко партнерство за воздрасни со поддршка и размена на пракса, со што ќе им овозможи на производителите зацврстување на мрежата, јакнење на нивните капацитети за работа на интернационално ниво, делење на идеи и соочување со истите.

Проектот “Raw & Grow“ се стреми преку стратешки принцип, интензивно учество и активности, како и преку зголемување на капацитетите на производителите, да ги охрабри повозрасните да се вклучат во органското производство, како и да ги развијат и забрзат нивните стартапи, доближувајќи ги поблиску до одржлив модел на производство. Оваа програма се развива во соработка со нашите партнери New Deal Institut од Франција и  Skrivnostni Otok од Словенија.

 
 

Social

 
 

Телефон

(+389) 02 52 09 890

 
 

E-mail

impact.hub.skopje@gmail.com

 
 

Адреса

Варшавска,
6-A-1/22,
!000 Скопје