Investment ready program

Investment Ready е единствен 4-месечен програм за претприемачи од Целтрална и Источна Европа која е насочена кон создавање решенија за општествените проблеми.  Група од околу 15 одбрани бизниси, систематски работати на градење на нивната бизнис стратегија подигајќи ги своите капацитети до ниво кои ги прави атрактивни за инвестирање во нив. Како учесници, ќе работите со искусни ментори, експерти, инвеститори и моќни бизнис алатки.

Warm-Ups се серија еднодневни работилници низ Централна и Источна Европа со цел да се донесе и претстави суштината на програмата во тој регион.  Преку еднодневната работилница ги пакуваме основните елементи на Академијата. Ова треба да ви даде идеа за тоа каков ќе биде остатокот од програмата и кои ќе бидат вашите соработници. Во исто време, може да се остварат значајни конекции, како и предизвикот да се убедат инвеститорите за идна соработка на повисоко ниво.

 
 

Social

 
 

Телефон

(+389) 02 52 09 890

 
 

E-mail

impact.hub.skopje@gmail.com

 
 

Адреса

Варшавска,
6-A-1/22,
!000 Скопје